"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2011 Ngày 10 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2011 Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch bổ sung các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đến năm 2015, có xét đến năm 2020. 03
25-04-2011 Quyết định số 218/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 12
28-04-2011 Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 -2015. 25
28-04-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc Tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2011. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2011 Quyết định số 851/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình: Khu Đô thị - Thương mại An Phú, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. 40
22-04-2011 Quyết định số 859/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bình Định năm 2011. 47
26-04-2011 Quyết định số 871/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2011 – 2012 tại tỉnh Bình Định. 54
26-04-2011 Quyết định số 872/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS và tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 – 2011 tại tỉnh Bình Định. 59
26-04-2011 Quyết định số 882/QĐ-CTUBND về việc Ủy quyền xử lý vi phạm hành chính. 71
28-04-2011 Quyết định số 917/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Đề án thực hiện chi thù lao cho cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định. 73
28-04-2011 Quyết định số 926/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Điều chỉnh giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu tái định cư 9,26 ha phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. 75
28-04-2011 Quyết định số 927/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Điều chỉnh giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu QHDC trên địa bàn thành phố Quy Nhơn do Trung Tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. 77
29-04-2011 Quyết định số 931/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 79
29-04-2011 Quyết định số 944/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2011-2015. 86
24,146,621 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner