"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2011 Ngày 15 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-07-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND về việc phân bổ số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh. 03
30-06-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND về việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2011 Quyết định số 328/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của UBND tỉnh Bình Định. 16
22-06-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 2011 - 2015 theo Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 23
11-07-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. 27
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-06-2011 Quyết định số 1404/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Cụm công nghiệp Trường Định, huyện Tây Sơn. 41
24-06-2011 Quyết định số 1405/QĐ-CTUBND về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 43
30-06-2011 Quyết định số 1469/QĐ-CTUBND về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2011 - 2016. 45
30-06-2011 Quyết định số 1470/QĐ-CTUBND về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 47
30-06-2011 Quyết định số 1471/QĐ-CTUBND về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2011 - 2016. 49
30-06-2011 Quyết định số 1472/QĐ-CTUBND về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện An Lão nhiệm kỳ 2011 - 2016. 51
30-06-2011 Quyết định số 1473/QĐ-CTUBND về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 53
30-06-2011 Quyết định số 1474/QĐ-CTUBND về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 55
30-06-2011 Quyết định số 1475/QĐ-CTUBND về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 57
30-06-2011 Quyết định số 1482/QĐ-CTUBND về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân Huyện An Nhơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 59
24,189,020 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner