"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36 + 37           Năm 2011 Ngày 10 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định. 03
02-08-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2011 Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 18
02-08-2011 Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Bình Định. 23
03-08-2011 Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa năm 2011. 25
05-08-2011 Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch đặt hàng mua sản phẩm dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt năm 2011 tại Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy Nhơn. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-07-2011 Quyết định số 1610/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo cho Trường Cao đẳng Y tế Bình Định năm 2011. 31
20-07-2011 Quyết định số 1629/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh. 33
21-07-2011 Quyết định số 1646/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “ Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp’’ tỉnh Bình Định. 43
21-07-2011 Quyết định số 1651/QĐ-CTUBND về việc Phân công nhiệm vụ Thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016. 46
21-07-2011 Quyết định số 1652/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế và hoạt động của Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Định. 53
22-07-2011 Quyết định số 1660/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi, đê điều và phòng, chống lụt, bão. 59
26-07-2011 Quyết định số 1674/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, hậu kiểm về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng cuối năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 68
27-07-2011 Quyết định số 1679/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2015. 74
27-07-2011 Quyết định số 1684/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và kinh phí tập huấn năm 2011. 76
27-07-2011 Quyết định số 1692/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt nội dung và kinh phí phục vụ xúc tiến thương mại năm 2011. 80
27-07-2011 Quyết định số 1703/QĐ-CTUBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Định. 82
29-07-2011 Quyết định số 1715/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt phương án phòng tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai thành phố Quy Nhơn năm 2011. 85
04-08-2011 Quyết định số 1769/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hạ tàng thông tin. 89
24,189,243 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner