"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38 + 39           Năm 2011 Ngày 10 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-08-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
12-08-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2011 Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2011. 36
03-08-2011 Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 41
08-08-2011 Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 49
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2011 Quyết định số 1756/QĐ-CTUBND quyết định số 1756/QĐ-CTUBND về việc Thành lập tổ công tác rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh ban hành trong năm 2010. 51
03-08-2011 Quyết định số 1762/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt kế hoạch thanh toán vốn đầu tư tăng cường cơ sở vật chất từ nguồn học phí của Sở Giáo dục - Đào tạo. 53
03-08-2011 Quyết định số 1763/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phân bổ và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo năm 2011. 55
04-08-2011 Quyết định số 1767/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt điều lệ ( sửa đổi, bổ sung ) Hội Bảo vệ thực vật Bình Định. 61
04-08-2011 Quyết định số 1768/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định. 69
04-08-2011 Quyết định số 1770/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bảo tàng Quang Trung. 75
05-08-2011 Quyết định số 1772/QĐ-CTUBND về việc Điều chỉnh Phụ lục V của Quyết định số 1250/QĐ-CTUBND ngày 29/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 80
05-08-2011 Quyết định số 1773/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt nội dung kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2011 “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020”. 82
08-08-2011 Quyết định số 1790/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. 85
15-08-2011 Quyết định số 1825/QĐ-CTUBND về việc Đổi tên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Định thành Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định thuộc Sở Giao thông Vận tải. 87
15-08-2011 Quyết định số 1826/QĐ-CTUBND về việc Công nhận Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 89
15-08-2011 Quyết định số 1827/QĐ-CTUBND về việc Công nhận Ban Chấp hành Hội Võ thuật huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2011-2014. 92
15-08-2011 Quyết định số 1830/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt điều chỉnh giảm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với một số lô đất thuộc Khu dân cư B – Đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. 94
24,189,070 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner