"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2011 Ngày 10 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-08-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 03
18-08-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 08
18-08-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 43
18-08-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015. 50
18-08-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 63
18-08-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh. 68
18-08-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu học phí đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. 70
18-08-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 74
18-08-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 78
18-08-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang loại hình công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính. 82
24,146,833 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner