"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2011 Ngày 12 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-08-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về Quy định kinh phí thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư”. 03
18-08-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường thị trấn Bình Định và thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn. 07
18-08-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2011. 18
18-08-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu học phí đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. 68
29-08-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 72
29-08-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 76
29-08-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 81
29-08-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về việc Phê duyệt tên đường tại thị trấn Bình Định và thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn. 86
29-08-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về việc Phê duyệt tên đường tại các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2011. 95
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-08-2011 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc đề nghị thành lập Thị xã An Nhơn trực thuộc tỉnh. 103
18-08-2011 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoài Nhơn để thành lập Thị xã Bồng Sơn trực thuộc tỉnh. 105
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2011 Quyết định số 425/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 107
31-08-2011 Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc Thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; cử Trưởng, Phó các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2011. 114
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2011 Quyết định số 1968/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh. 119
30-08-2011 Quyết định số 1970/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc dự án Mở rộng Khu QHDC phía Đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn. 125
24-08-2011 Chỉ thị số 10/CT-CTUBND về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 128
24,188,317 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner