"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2011 Ngày 30 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện An Lão
26-07-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. 03
26-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 10
26-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về việc bổ sung chỉ tiêu Làng văn hóa sức khỏe năm 2011. 12
26-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về Phê chuẩn danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2012. 14
26-07-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011. 19
29-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010. 21
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
29-07-2011 Nghị quyết số 9/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. 25
29-07-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011 từ các nguồn vốn do huyện quản lý. 30
29-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010. 35
Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn
15-08-2011 Quyết định số 3/2011/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Tây Sơn. 38
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2011 Quyết định số 1840/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Đề cương quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 45
18-08-2011 Quyết định số 1871/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu phục vụ “ Chiến dịch khoan thăm dò năm 2011 tại Lô 121 ngoài khơi miền Trung Việt Nam’’ của công ty TNHH Origin Energy (Sông Hồng). 47
22-08-2011 Quyết định số 1884/QĐ-CTUBND về việc Ban hành kế hoạch phổ biến luật Tố Tụng hành chính, Luật Nuôi con nuôi và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bán đấu giá tài sản và đăng ký giao dịch bảo đảm. 49
25-08-2011 Quyết định số 1931/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng chống bệnh tay - chân - miệng của tỉnh Bình Định. 54
24,146,097 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner