"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2011 Ngày 06 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Hoài Ân
29-07-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2010. 03
29-07-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2011. 06
29-07-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về Ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 10
29-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về Danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2012. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2011 Quyết định số 411/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn hỗ trợ làng nghề nông thôn năm 2011. 20
29-08-2011 Quyết định số 433/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. 22
01-09-2011 Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 24
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2011 Quyết định số 1835/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt giá trị hỗ trợ ngừng sản xuất vụ Đông xuân và vụ Hè thu năm 2011, dự án Khu tái định cư Nhơn Phước ( giai đoạn 2) và phần mở rộng về phía bắc 15 ha, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. 100
18-08-2011 Quyết định số 1870/QĐ-CTUBND về mức hỗ trợ và ủy quyền phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh từ nguồn vốn Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 104
24-08-2011 Quyết định số 1908/QĐ-CTUBND 1908/QĐ-CTUBND. 106
24-08-2011 Quyết định số 1909/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2011. 108
25-08-2011 Quyết định số 1922/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới An Phú Thịnh. 110
25-08-2011 Quyết định số 1924/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Chợ Chiều, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát. 115
25-08-2011 Quyết định số 1926/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 117
26-08-2011 Quyết định số 1939/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu quy hoạch dân cư thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. 120
29-08-2011 Quyết định số 1953/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch liên ngành tổ chức thí điểm cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 123
Hội đồng nhân dân huyện Hoài Ân
29-07-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội - An ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2011. 125
24,147,369 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner