"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2011 Ngày 25 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 ÷ 2015 trên địa bàn tỉnh. 04
01-09-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về việc Quy định kinh phí thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2011 Quyết định số 441/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. 10
08-09-2011 Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc Công nhận các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người đang sử dụng đất. 24
19-09-2011 Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn Chương trìnhmục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2011. 27
21-09-2011 Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án ngoài Khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. 30
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2011 Quyết định số 1990/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn đến năm 2025. 36
05-09-2011 Quyết định số 1993/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Y tế. 47
09-09-2011 Quyết định số 2038/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2011. 49
09-09-2011 Quyết định số 2043/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2011 trên địa bàn tỉnh. 53
09-09-2011 Quyết định số 2044/QĐ-CTUBND về việc cấp bổ sung kinh phí cho ngân sách các huyện để thực hiện xây dựng nhà ở theo Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 60
12-09-2011 Quyết định số 2047/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu quy hoạch dân cư thuộc thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước. 63
12-09-2011 Quyết định số 2048/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử đất ở tại Khu quy hoạch dân cư thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ. 65
13-09-2011 Quyết định số 2057/QĐ-CTUBND về việc việc cho phép thành lập Trường Mầm non và Phổ thông Ngô Thời Nhiệm. 67
14-09-2011 Quyết định số 2065/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt bổ sung nội dung Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội. 69
14-09-2011 Quyết định số 2073/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt điều chỉnh đơn giá hỗ trợ, trợ giá lợn giống gốc năm 2011 và những năm tiếp theo; bổ sung kinh phí trợ giá lợn giống gốc của Trạm giống và Dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi Phước An. 71
16-09-2011 Quyết định số 2086/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu TĐC E655 phường Bùi Thị Xuân và công trình mở rộng khu QHDC phía Đông đường Điện Biên Phủ, TP Quy Nhơn. 73
16-09-2011 Quyết định số 2087/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với quỹ đất tại các Khu dân cư do UBND thành phố Quy Nhơn quản lý. 79
16-09-2011 Quyết định số 2088/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các Khu quy hoạch dân cư thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước. 82
19-09-2011 Quyết định số 2099/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Phương án thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ. 85
19-09-2011 Quyết định số 2110/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định tuyến tỉnh năm 2012. 87
20-09-2011 Quyết định số 2115/QĐ-CTUBND về Ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất ở. 103
24,158,232 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner