"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2011 Ngày 10 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 03
04-10-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-09-2011 Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện An Nhơn giai đoạn 2011 - 2020. 51
27-09-2011 Quyết định số 477/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011. 59
28-09-2011 Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án rà soát quy hoạch vùng nguyên liệu mía thâm canh tỉnh Bình Định đến năm 2020. 61
30-09-2011 Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” trên địa bàn tỉnh Bình Định. 66
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2011 Quyết định số 2042/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015. 76
21-09-2011 Quyết định số 2120/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Ban điều hành Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. 86
21-09-2011 Quyết định số 2121/QĐ-CTUBND về việc giao dự toán kinh phí tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010 và kinh phí thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội. 89
30-09-2011 Quyết định số 2202/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015)” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015)” của tỉnh Bình Định. 91
30-09-2011 Quyết định số 2208/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Đề cương và dự toán rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư các vùng nguy cơ thiên tai tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 94
30-09-2011 Quyết định số 2210/QĐ-CTUBND về việc Quy định tỷ lệ trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2010. 96
30-09-2011 Quyết định số 2214/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, huyện Hoài Ân. 97
24,188,438 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner