"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2011 Ngày 14 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định về xử lý lấn, chiếm đất đai; đất đã được giao không đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh. 03
06-10-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. 10
07-10-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2011 Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh. 35
06-10-2011 Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh giai đoạn 2011-2015. 41
07-10-2011 Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc Ban hành mức giá trần cho hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 58
11-10-2011 Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 67
26-09-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định. 77
26-09-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 81
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2011 Quyết định số 2240/QĐ-CTUBND về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 86
06-10-2011 Quyết định số 2256/QĐ-CTUBND về việc Công nhận Ban Chấp hành Hội Cầu đường Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2015. 93
06-10-2011 Quyết định số 2260/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 20 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 03 huyện nghèo của tỉnh Bình Định. 95
24,188,051 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner