"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53 + 54           Năm 2011 Ngày 24 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-10-2011 Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh về “Phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015”. 03
10-10-2011 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 22
11-10-2011 Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn với các đơn vị có liên quan để thúc đẩy Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 74
17-10-2011 Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề cương chi tiết điều chỉnh. bổ sung Quy hoạch công nghệ thông tin về mô hình chính phủ điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015. 81
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2011 Quyết định số 2282/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân. 89
10-10-2011 Quyết định số 2293/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011 của tỉnh. 93
10-10-2011 Quyết định số 2294/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt phương án phòng, tránh lũ lụt cho vùng hạ lưu đập Thủy điện Vĩnh Sơn năm 2011. 99
11-10-2011 Quyết định số 2295/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BTO và BT trên địa bàn tỉnh. 105
24,147,511 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner