"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57           Năm 2011 Ngày 09 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-11-2011 Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi từ ngân sách tỉnh để trao tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng. 03
04-11-2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. 05
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2010 Quyết định số 2388/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế trực ban phòng, chống lụt, bão của Văn phòng thường trực Phòng, chống lụt, bão thuộc Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bình Định. 08
24-10-2011 Quyết định số 2427/QĐ-CTUBND vè việc Thành lập Ban Quản lý dự án phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Định. 14
25-10-2011 Quyết định số 2451/QĐ-CTUBND về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2011. 16
26-10-2011 Quyết định số 2459/QĐ-CTUBND về việc Ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Định (từ ngày 10/11 - 10/12/2011). 18
04-11-2011 Quyết định số 2521/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2020. 37
27-10-2011 Chỉ thị số 12/CT-CTUBND về việc việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân 2011-2012 và cả năm 2012. 45
24,147,546 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner