"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 62 + 63           Năm 2011 Ngày 25 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 03
09-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015. 10
09-12-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012. 12
09-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về việc ban hành định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2012. 26
09-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2012 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012. 30
09-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010. 57
09-12-2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. 75
09-12-2011 Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 83
09-12-2011 Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND về việc quy định giá bán nước máy năm 2012 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Bình Định. 87
09-12-2011 Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 89
09-12-2011 Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với các chức danh Văn phòng Đảng ủy, Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ và Trưởng Đài truyền thanh cấp xã. 92
09-12-2011 Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND về Đề án chuyển đổi các trường trung học phổ thông bán công sang loại hình công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính. 94
09-12-2011 Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức thu học phí công lập từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 98
09-12-2011 Nghị quyết số 50/2011/NQ-HĐND về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. 102
09-12-2011 Nghị quyết số 51/2011/NQ-HĐND về Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020. 105
09-12-2011 Nghị quyết số 52/2011/NQ-HĐND về Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giảm nghèo đến năm 2020. 110
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định. 114
09-12-2011 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Bình Định. 116
09-12-2011 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND quy định tạm thời chế độ, định mức chi tiêu tài chính năm 2012 phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2016. 118
24,157,570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner