"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2013 Ngày 05 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011. 03
07-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giá bán nước máy từ năm 2013 đến năm 2015 do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định cung cấp. 15
07-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về ban hành một số mức thu thủy lợi phí theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 18
07-12-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND về Đề án xây dựng đội ngũ cộng tác viên thôn, làng, khu phố làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở tỉnh Bình Định. 23
07-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, tỉnh Bình Định. 25
07-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013 - 2015. 28
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 33
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Tổ chức xây dựng và bảo đảm một số chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015. 67
19-12-2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ban hành Đề án "Tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, tỉnh Bình Định". 95
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2012 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bình Định. 108
07-12-2012 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND quy định về chủ trương và thẩm quyền ban hành chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 110
07-12-2012 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong năm 2011. 113
07-12-2012 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về Kết quả thực hiện các kiến nghị qua giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2011. 115
07-12-2012 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 117
24,118,156 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner