"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2013 Ngày 07 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
20-12-2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 06
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2012 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định. 25
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2012 Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đập hồ A - Thủy điện Vĩnh Sơn (thuộc địa phận tỉnh Bình Định). 29
17-12-2012 Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. 31
20-12-2012 Quyết định số 705/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2015. 43
20-12-2012 Quyết định số 708/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. 60
24-12-2012 Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh về quy định mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác titan trên địa bàn tỉnh. 71
26-12-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ. 73
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2012 Quyết định số 2878/QĐ-CTUBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2012 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bình Định. 76
19-12-2012 Quyết định số 2904/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2015. 80
20-12-2012 Quyết định số 2935/QĐ-CTUBND ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định. 82
21-12-2012 Quyết định số 2945/QĐ-CTUBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. 95
25-12-2012 Quyết định số 2979/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. 100
24,129,830 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner