"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2013 Ngày 22 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
21-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2013. 39
21-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2013. 45
21-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển huyện năm 2013. 48
21-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện. 53
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2013 Quyết định số 30/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác tư pháp trọng tâm của tỉnh Bình Định năm 2013. 61
07-01-2013 Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2013. 67
10-01-2013 Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. 76
01-01-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND về quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 86
14-01-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 88
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2012 Quyết định số 3045/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh Bình Định. 92
26-12-2012 Quyết định số 3046/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2012-2017. 104
30-12-2012 Quyết định số 3069/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định. 106
11-01-2013 Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn từ ngã ba Phú Tài - ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định. 108
15-01-2013 Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các địa phương sản xuất vụ Đông Xuân 2012 - 2013. 114
01-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013. 117
24,118,280 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner