"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2013 Ngày 01 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2013 Quyết định số 187/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013. 03
23-01-2013 Quyết định số 199/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 14
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2013 Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng - giai đoạn II tỉnh Bình Định. 23
18-01-2013 Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định. 40
18-01-2013 Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2013. 42
28-01-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND về thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự". 53
24,118,178 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner