"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2013 Ngày 26 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2013 Quyết định số 285/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013. 08
31-01-2013 Quyết định số 304/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011. 16
31-01-2013 Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013. 61
05-02-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng. 106
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-02-2013 Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Bình Định. 108
24,118,164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner