"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2013 Ngày 25 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2013 Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 04
11-03-2013 Quyết định số 578/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Rà soát, bổ sung Quy hoạch bố trí dân cư các vùng có nguy cơ thiên tai tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 06
11-03-2013 Quyết định số 580/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn, tỉnh Bình Định đến năm 2020. 12
12-03-2013 Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc phê duyệt số môn thi đấu, số lượng, mức tiền ăn thường xuyên cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định và Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh. 18
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2013 Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình: Cụm công nghiệp Tường Sơn. 21
11-03-2013 Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2015. 26
11-03-2013 Quyết định số 581/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2013. 41
18-03-2013 Quyết định số 609/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn tỉnh. 109
24,117,667 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner