"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2013 Ngày 25 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. 04
16-04-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2013 Quyết định số 921/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 15
12-04-2013 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn của Công ty cổ phần Phú Tài. 24
18-04-2013 Quyết định số 992/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai phòng chống dịch cúm A(H5N1), A(H7N9) ở người trên địa bàn tỉnh Bình Định. 26
22-04-2013 Quyết định số 1011/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vận tải giai đoạn 2012 - 2016. 32
15-04-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm Nông, Lâm, Thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2013 Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2013. 46
08-04-2013 Quyết định số 857/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội các Hợp tác xã và Doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2012 - 2016. 51
08-04-2013 Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2012 - 2017. 53
08-04-2013 Quyết định số 860/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013. 55
08-04-2013 Quyết định số 862/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh. 59
08-04-2013 Quyết định số 864/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013. 65
08-04-2013 Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Định về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. 67
09-04-2013 Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại Hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VII năm 2013 - 2014. 70
10-04-2013 Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2012 - 2016. 72
12-04-2013 Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc phê duyệt các hệ số K thành phần làm cơ sở để tính toán mức tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. 74
16-04-2013 Quyết định số 961/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2013 Dự án: Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ tỉnh Bình Định. 76
16-04-2013 Quyết định số 964/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2013. 85
16-04-2013 Quyết định số 965/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kinh phí thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2013. 87
18-04-2013 Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên và trẻ em dưới 6 tuổi. 89
18-04-2013 Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh. 91
18-04-2013 Quyết định số 987/QĐ-UBND về việc hỗ trợ giống lúa thuần dự phòng năm 2013 của tỉnh cho hộ nông dân các địa phương sản xuất vụ Hè Thu 2012 và vụ Đông Xuân 2012 - 2013. 94
24,129,738 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner