"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2013 Ngày 22 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-05-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2013 Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 12
10-05-2013 Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại huyện Tây Sơn. 16
15-05-2013 Quyết định số 1274/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND huyện Tuy Phước để xây dựng khu dân cư tại xã Phước Hưng. 23
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2013 Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh năm 2013. 25
10-05-2013 Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc phân bổ Kế hoạch dư nợ cho vay hộ cận nghèo vốn Trung ương năm 2013. 37
10-05-2013 Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2013 theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh. 39
10-05-2013 Quyết định số 1198/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2013 của 3 huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 50
13-05-2013 Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo của tỉnh Bình Định. 62
13-05-2013 Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 65
13-05-2013 Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc phân bổ và quy định sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2012 và từ năm 2013 - 2015 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ. 67
13-05-2013 Quyết định số 1216/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2013 từ nguồn vốn thu hồi Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm và Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh. 82
13-05-2013 Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư Tiểu dự án thành phần công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1212+400 - Km1243, tỉnh Bình Định. 86
14-05-2013 Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 88
14-05-2013 Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025. 90
15-05-2013 Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính - dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, thị trấn Bồng Sơn. Hạng mục số 1: Đường thi công, san lấp mặt bằng, đường giao thông - vỉa hè và hệ thống thoát nước mưa. 92
15-05-2013 Quyết định số 1276/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do GPMB để xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19, đoạn đường quy hoạch đi qua Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (đợt 1). 95
16-05-2013 Quyết định số 1280/QĐ-UBND về việc công bố 29 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định. 100
24,118,155 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner