"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2013 Ngày 10 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND về việc bổ sung Bảng giá đất ở năm 2013 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-05-2013 Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề. 08
20-05-2013 Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng mua sản phẩm dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt năm 2013 tại Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy Nhơn. 10
22-05-2013 Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị. 13
22-05-2013 Quyết định số 1334/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 15
28-05-2013 Quyết định số 1379/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2013. 22
30-05-2013 Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 29
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-05-2013 Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc kinh phí cứu trợ khó khăn đột xuất. 36
17-05-2013 Quyết định số 1287/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020. 39
20-05-2013 Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2013 cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. 55
20-05-2013 Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2013. 62
22-05-2013 Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2013. 63
22-05-2013 Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. 71
22-05-2013 Quyết định số 1325/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020. 73
22-05-2013 Quyết định số 1327/QĐ-UBND về việc phân công trách nhiệm chủ trì thẩm định kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. 86
27-05-2013 Quyết định số 1345/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Định. 91
27-05-2013 Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2013. 101
29-05-2013 Quyết định số 1393/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tên dự án: Mở rộng đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Tăng Bạt Hổ). 107
24,088,544 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner