"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30 + 31           Năm 2013 Ngày 10 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định. 04
28-06-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc công bố số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2013 Quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và Tiểu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm mua bán người của tỉnh thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Định. 22
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2013 Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán kinh phí đặt hàng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn năm 2012. 26
19-06-2013 Quyết định số 1598/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đồ án: Quy hoạch khu đất, kho bãi và cơ sở sản xuất gây ô nhiễm di dời ra khỏi khu vực nội thành, thành phố Quy Nhơn. Hạng mục: Cụm kho dọc đường Trần Hưng Đạo, từ Kho xăng dầu đến ngã tư Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo. 32
20-06-2013 Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ do GPMB thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (phía Bắc - đợt 2). 41
21-06-2013 Quyết định số 1625/QĐ-UBND phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện "Dự án KH&CN hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015" năm 2013. 47
21-06-2013 Quyết định số 1626/QĐ-UBND phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Bình Định năm 2013. 51
24-06-2013 Quyết định số 1642/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" của tỉnh Bình Định. 55
24-06-2013 Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. 63
25-06-2013 Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 66
25-06-2013 Quyết định số 1667/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tải trọng xe lưu động trên các tuyến đường do địa phương quản lý. 68
25-06-2013 Quyết định số 1673/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bình Định. 71
25-06-2013 Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đồ án: Khu du lịch sinh thái hồ Định Bình. 74
26-06-2013 Quyết định số 1686/QĐ-UBND về việc hỗ trợ giống lúa thuần dự phòng khắc phục thiên tai năm 2013 cho các địa phương sản xuất vụ Hè Thu năm 2013. 79
28-06-2013 Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2012. 81
28-06-2013 Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí cấp bù do miễn, giảm thủy lợi phí (đợt 2) năm 2013 cho các đơn vị quản lý, khai thác thủy nông của tỉnh. 84
28-06-2013 Quyết định số 1726/QĐ-UBND về việc Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định. 86
28-06-2013 Quyết định số 1733/QĐ-UBND phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Dự án "Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020" năm 2013. 90
02-07-2013 Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu tái định cư và chỉnh trang đô thị dọc tuyến Quốc lộc 1D (đoạn phía Nam, từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba cầu Long Vân). 92
24,118,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner