"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32 + 33           Năm 2013 Ngày 24 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Bình Định. 04
10-07-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 11
10-07-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2013 Quyết định số 1777/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2013 theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg và Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 28
08-07-2013 Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc chuyển giao tổ chức bộ máy, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh về Ban Nội chính Tỉnh ủy. 39
08-07-2013 Quyết định số 1797/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định. 41
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-07-2013 Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định. 57
05-07-2013 Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc giao quyền xử lý vi phạm hành chính. 72
09-07-2013 Quyết định số 1810/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 74
09-07-2013 Quyết định số 1811/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch Bình Định. 81
09-07-2013 Quyết định số 1817/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2020. 95
10-07-2013 Quyết định số 1822/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Quy Nhơn của Công ty THHH MTV Cảng Quy Nhơn. 98
12-07-2013 Quyết định số 1845/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các Tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. 101
15-07-2013 Quyết định số 1849/QĐ-UBND thành lập Ban điều phối và Nhóm công tác triển khai dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam (E-regulation) giai đoạn III tại Bình Định. 105
17-07-2013 Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Khai thác và Chế biến Đá Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2016. 108
17-07-2013 Quyết định số 1873/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh phụ trách chỉ đạo các địa phương trong công tác tuyển quân hàng năm. 110
17-07-2013 Quyết định số 1875/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2013. 113
19-07-2013 Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá muối hạt trắng, công trộn muối I ốt, trợ cước vận chuyển, đơn giá túi PE đối với muối cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2013. 114
10-07-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. 116
24,130,559 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner