"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2013 Ngày 30 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-07-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Cơ chế đầu tư đặc thù đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Định. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
10-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. 13
10-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn nghị quyết toán thu, chi ngân sách năm 2012. 17
10-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung các danh mục đầu tư phát triển năm 2013. 19
10-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về sử dụng từ nguồn thu kết dư ngân sách huyện năm 2013. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2013 Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện "Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 28
16-07-2013 Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh. 42
18-07-2013 Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 44
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2013 Quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013 dự án: Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn. 46
18-07-2013 Quyết định số 1892/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2013. 53
24,105,243 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner