"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2013 Ngày 15 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
26-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 03
26-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013. 09
26-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 13
26-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc Ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 19
26-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc Quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 25
26-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh. 31
26-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập trung tập luyện, thi đấu và chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh. 37
26-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị Quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính. 44
26-07-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 47
26-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. 68
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 73
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-07-2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 83
26-07-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về đặt tên đường các khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2013. 85
26-07-2013 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức cho phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 94
24,130,072 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner