"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2013 Ngày 30 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
05-08-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. 08
15-08-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu và chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh. 12
16-08-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách về kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
16-08-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2013 Quyết định số 2234/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013. 33
15-08-2013 Quyết định số 2236/QĐ-UBND phê duyệt định mức sử dụng cây con, giống, phân bón, thuốc trừ sâu hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng kinh phí thuộc Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ từ năm 2013 trở đi của 03 huyện An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh. 35
23-08-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07-08-2013 Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 51
14-08-2013 Quyết định số 2208/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho người dân ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn, thành phố Quy Nhơn. 52
14-08-2013 Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2013 Dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Bình Định. 55
14-08-2013 Quyết định số 2218/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng tránh lũ lụt cho vùng hạ lưu đập thủy điện Vĩnh Sơn năm 2013. 59
15-08-2013 Quyết định số 2219/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 66
15-08-2013 Quyết định số 2229/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 67
15-08-2013 Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc dừng thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 68
16-08-2013 Quyết định số 2243/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 70
16-08-2013 Quyết định số 2244/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 71
20-08-2013 Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định. 72
20-08-2013 Quyết định số 2270/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 74
21-08-2013 Quyết định số 2288/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản tỉnh Bình Định. 76
22-08-2013 Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Điện - Cơ Bình Định. 94
22-08-2013 Quyết định số 2303/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Đồ án: Xây dựng khu di tích lịch sử Núi Chéo. 96
16-08-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND về công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. 103
24,118,193 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner