"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2013 Ngày 18 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 04
30-08-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính. 29
11-09-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Bình Định. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2013 Quyết định số 2408/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 40
06-09-2013 Quyết định số 2493/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hoài Ân. 55
09-09-2013 Quyết định số 2497/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 56
10-09-2013 Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 62
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2013 Quyết định số 2263/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đồ án: khu dân cư thuộc Khu Đô thị - Dịch vụ - Du lịch phía Tây đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn (Khu đất 5,0 ha do Quân khu V giao lại cho tỉnh). 71
26-08-2013 Quyết định số 2320/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai thành phố Quy Nhơn năm 2013. 76
28-08-2013 Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Hoài Ân. 80
28-08-2013 Quyết định số 2351/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Vân Canh. 84
29-08-2013 Quyết định số 2355/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 88
30-08-2013 Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 92
30-08-2013 Quyết định số 2371/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 93
30-08-2013 Quyết định số 2372/QĐ-UBND ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh. 94
30-08-2013 Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2011 - 2016. 107
30-08-2013 Quyết định số 2398/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp năm 2013. 108
11-09-2013 Quyết định số 2530/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016. 113
11-09-2013 Quyết định số 2531/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016. 115
13-09-2013 Quyết định số 2577/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2011 - 2016. 116
13-09-2013 Quyết định số 2578/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2011 - 2016. 118
13-09-2013 Quyết định số 2579/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2011 - 2016. 119
24,130,897 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner