"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2013 Ngày 10 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
13-09-2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh đơn giá đất ở năm 2013 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. 09
27-09-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-09-2013 Quyết định số 2615/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 18/7/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020". 20
20-09-2013 Quyết định số 2656/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Tây Sơn. 40
27-09-2013 Quyết định số 2738/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Vụ Thảm Sát Đá Bàn. 42
27-09-2013 Quyết định số 2739/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Gộp Đá Lớn An Quang. 44
27-09-2013 Quyết định số 2759/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. 45
30-09-2013 Quyết định số 2765/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Nơi Đặt Đài Tiếng Nói Nam Bộ Trong Kháng Chiến Chống Pháp. 49
30-09-2013 Quyết định số 2766/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Cửa Khẩu Đèo Ngụy - Dốc Dài. 50
30-09-2013 Quyết định số 2767/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Hòn Đụn. 51
30-09-2013 Quyết định số 2777/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh và Ban giám sát xổ số các huyện, thị xã. 52
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2013 Quyết định số 2529/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án "Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp - LCASP" giai đoạn 2013 - 2018 tỉnh Bình Định. 65
19-09-2013 Quyết định số 2626/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. 72
19-09-2013 Quyết định số 2627/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định. 75
26-09-2013 Quyết định số 2722/QĐ-UBND về việc chuẩn y Trưởng , Phó khối thi đua Khối các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp năm 2013 - 2014. 88
26-09-2013 Quyết định số 2723/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở Khu tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân. 89
30-09-2013 Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát thực hiện Hợp đồng Gói thầu: Quản lý, khai thác Yến sào tỉnh Bình Định (giai đoạn 2011 - 2020). 91
30-09-2013 Quyết định số 2781/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định. 93
02-10-2013 Quyết định số 2820/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã An Hòa, huyện An Lão theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V. 106
04-10-2013 Quyết định số 2860/QĐ-UBND về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định. 112
07-10-2013 Quyết định số 2892/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt thuộc hệ thống cấp nước tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. 114
19-09-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh Bình Định năm học 2013 - 2014. 116
24,118,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner