"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2013 Ngày 25 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2013 Quyết định số 2737/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Địa Điểm In Bạc Tín Phiếu Liên Khu V Thuộc Xã An Hòa, Huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 04
27-09-2013 Quyết định số 2760/QĐ-UBND về việc công bố 15 thủ tục hành chính mới ban hành; 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 06
30-09-2013 Quyết định số 2775/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bình Định. 12
08-10-2013 Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Bình Định. 14
11-10-2013 Quyết định số 2937/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2015. 16
11-10-2013 Quyết định số 2977/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định. 24
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2013 Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc phân bổ 1.000 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai năm 2013. 37
08-10-2013 Quyết định số 2897/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 39
08-10-2013 Quyết định số 2906/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. 41
08-10-2013 Quyết định số 2909/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 43
11-10-2013 Quyết định số 2938/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá suất đầu tư lưới điện phục vụ công tác giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn. 54
11-10-2013 Quyết định số 2940/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng tiêu chí tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Điểm du lịch tại điểm số 3 - Tuyến điển du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu. 56
11-10-2013 Quyết định số 2988/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy thủy điện Văn Phong của Công ty cổ phần thủy điện Văn Phong. 60
11-10-2013 Quyết định số 3007/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn. 63
16-10-2013 Quyết định số  3050/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với dự án đầu tư công nghệ sản xuất - tái chế các sản phẩm từ cao su thiên nhiên và cao su phế liệu của Công ty TNHH Nhật Khánh. 70
16-10-2013 Quyết định số  3053/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp của Cảng Thị Nại. 73
16-10-2013 Quyết định số  3055/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2013. 76
17-10-2013 Quyết định số 3060/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đồ án: Quy hoạch khu đất, kho bãi và cơ sở sản xuất gây ô nhiễm di dời ra khỏi khu vực nội thành, thành phố Quy Nhơn. Hạng mục: Cụm kho khu vực Công ty cổ phần xây dựng 47, Hợp tác xã Bình Minh, Xí nghiệp Song Mây xuất khẩu mỹ nghệ và Phân viện quy hoạch rừng Trung Trung Bộ. 80
17-10-2013 Quyết định số 3065/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định. 85
21-10-2013 Quyết định số 3081/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR). 90
21-10-2013 Quyết định số 3084/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2016. 93
24,117,865 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner