"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2013 Ngày 05 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy định Cơ chế đầu tư đặc thù đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2013 Quyết định số 3082/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2013 (Nguồn vốn của tỉnh). 09
23-10-2013 Quyết định số 3105/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020. 13
24-10-2013 Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ công ích và kinh phí ngân sách trợ cấp đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2013 của Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn. 30
30-10-2013 Quyết định số 3173/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2013 Quyết định số 3067/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư và dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. 35
18-10-2013 Quyết định số 3072/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 46
22-10-2013 Quyết định số 3102/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung nghề trọng điểm thuộc Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2012 - 2020 của Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 59
23-10-2013 Quyết định số 3104/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên danh mục vốn dự án quy hoạch. 62
28-10-2013 Quyết định số 3147/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB xây dựng Khu du lịch Hải Giang (đợt 7) thuộc dự án Bồi thường, GPMB các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội. 64
28-10-2013 Quyết định số 3148/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giảm giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân do GPMB xây dựng Khu du lịch Hải Giang thuộc dự án Bồi thường, GPMB các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội. 68
28-10-2013 Quyết định số 3149/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình mở rộng đường Quốc lộ 1 đoạn từ Km 1212+400 - Km1243 tỉnh Bình Định (đợt 1 - thị xã An Nhơn). 70
28-10-2013 Quyết định số 3151/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh. 73
29-10-2013 Quyết định số 3158/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án "Nạo vét duy tu luồng Quy Nhơn năm 2013" của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. 82
30-10-2013 Quyết định số 3183/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020. 85
30-10-2013 Quyết định số 3191/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu và phân bổ kinh phí chi sự nghiệp đào tạo năm 2013. 88
30-10-2013 Quyết định số 3192/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế mẫu và giá thành xây dựng Nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015. 94
30-10-2013 Quyết định số 3193/QĐ-UBND về việc thành lập Ban thẩm định việc đề xuất điều chỉnh giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 97
31-10-2013 Quyết định số 3217/QĐ-UBND về việc phân bổ số lượng giống lúa lai cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014. 99
31-10-2013 Quyết định số 3232/QĐ-UBND về việc trang bị mũ bảo hiểm và áo phản quang cấp cho học sinh các trường thực hiện dự án "Bé đi bộ an toàn" trong năm học 2013 - 2014. 103
24,118,255 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner