"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2013 Ngày 20 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-10-2013 Quyết định số 3240/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 03
11-11-2013 Quyết định số 3345/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 11
12-11-2013 Quyết định số 3350/QĐ-UBND ban hành Quy định phối hợp thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. 18
13-11-2013 Quyết định số 3374/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Bình Định. 29
14-11-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31-10-2013 Quyết định số 3227/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Chợ Bồng Sơn (Chợ hạng 2), thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. 38
04-11-2013 Quyết định số 3257/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng tiêu chí, thang điểm thi đua hàng năm với các huyện, thị xã, thành phố. 41
05-11-2013 Quyết định số 3283/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở. 54
07-11-2013 Quyết định số 3314/QĐ-UBND thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 56
11-11-2013 Quyết định số 3344/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định. 69
12-11-2013 Quyết định số 3349/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh. 72
12-11-2013 Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 80
14-11-2013 Quyết định số 3394/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Định. 92
15-11-2013 Quyết định số 3400/QĐ-UBND về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. 94
24,118,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner