"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53 + 54           Năm 2013 Ngày 09 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-11-2013 Quyết định số 3514/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại thị trấn Tam Quan. 09
25-11-2013 Quyết định số 3515/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại thị trấn Bồng Sơn. 18
25-11-2013 Quyết định số 3516/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại huyện Hoài Nhơn. 27
03-12-2013 Quyết định số 3648/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Bình Định. 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-11-2013 Quyết định số 3436/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Xây dựng tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. 45
20-11-2013 Quyết định số 3437/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Xây dựng tỉnh Bình Định. 47
20-11-2013 Quyết định số 3439/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định thành Công ty cổ phần. 58
21-11-2013 Quyết định số 3464/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên). 63
21-11-2013 Quyết định số 3478/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở tái định cư tại Khu hành chính, dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. 65
22-11-2013 Quyết định số 3494/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn cây Bần trắng và cây Mắm trắng áp dụng cho vùng có thể nền thấp, thời gian ngập triều kéo dài. 66
26-11-2013 Quyết định số 3537/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra toàn diện đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. 72
27-11-2013 Quyết định số 3540/QĐ-UBND về việc phân bổ số lượng giống lúa thuần để hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố khắc phục khẩn cấp hậu quả thiệt hại do đợt lũ tháng 11 năm 2013 gây ra phục vụ sản xuất Đông Xuân 2013 - 2014. 75
27-11-2013 Quyết định số 3541/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người của tỉnh Bình Định năm 2014 và tháng 01/2015. 78
29-11-2013 Quyết định số 3619/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ và ủy quyền phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015. 85
04-12-2013 Quyết định số 3659/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. 87
04-12-2013 Quyết định số 3660/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bình Định. 89
04-12-2013 Quyết định số 3667/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Bình Định. 101
24,118,163 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner