"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2013 Ngày 20 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-12-2013 Quyết định số 3713/QĐ-UBND về việc Quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
06-12-2013 Quyết định số 3727/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. 08
09-12-2013 Quyết định số 3736/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 16
13-12-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2014. 53
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2013 Quyết định số 3683/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013 Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn. 57
06-12-2013 Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. 61
06-12-2013 Quyết định số 3712/QĐ-UBND về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2013. 63
06-12-2013 Quyết định số 3729/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chính sách đối với nhân lực có trình độ cao năm 2013. 65
09-12-2013 Quyết định số 3740/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2013 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 73
09-12-2013 Quyết định số 3742/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khắc phục thiệt hai do bão, lũ gây ra. 77
12-12-2013 Quyết định số 3772/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" tỉnh Bình Định. 79
12-12-2013 Quyết định số 3782/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh. 81
13-12-2013 Quyết định số 3805/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên và đóng một số tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 83
16-12-2013 Quyết định số 3816/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh để lập thành tích chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX. 86
16-12-2013 Quyết định số 3823/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nhơn Hội. 92
17-12-2013 Quyết định số 3853/QĐ-UBND về việc quản lý thực hiện dự án Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. 94
24,129,999 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner