"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2013 Ngày 22 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 03
11-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2014. 11
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014. 43
11-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014. 71
11-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 90
11-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. 96
11-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về việc Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 102
11-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay, giai đoạn 2014 - 2015. 105
11-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 109
11-12-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh. 113
11-12-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 117
24,088,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner