"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53 + 54           Năm 2014 Ngày 25 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
22-12-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND về việc phân bổ sử dụng nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh. 19
17-12-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2014 Quyết định số 4104/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn năm 2014, năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 24
16-12-2014 Quyết định số 4160/QĐ-UBND về việc công nhận các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2014. 33
17-12-2014 Quyết định số 4212/QĐ-UBND về việc ban hành một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị. 40
22-12-2014 Quyết định số 4295/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản về chế độ, chính sách và tuyển dụng công chức, viên chức do UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương. 45
17-12-2014 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2015. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-12-2014 Quyết định số 4070/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông Vận tải Bình Định (cơ sở tại thành phố Quy Nhơn). 51
10-12-2014 Quyết định số 4094/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2014 Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp Bình Định (WB3). 55
12-12-2014 Quyết định số 4131/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá cước vận chuyển Xi măng cung cấp cho Chương trình Bê tông giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương. 65
12-12-2014 Quyết định số 4134/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh số lượng lợn giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2014 và số lượng lợn giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2015. 67
15-12-2014 Quyết định số 4155/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập hồ sơ di tích cấp quốc gia đặc biệt Khu Di tích lịch sử Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 88
16-12-2014 Quyết định số 4161/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đề xuất dự án vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 - 2017. 91
16-12-2014 Quyết định số 4165/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị thực hiện dự án thuộc Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015" bắt đầu thực hiện từ năm 2014": Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN sản xuất và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Bình Định. 96
16-12-2014 Quyết định số 4166/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn cấp tỉnh. 99
16-12-2014 Quyết định số 4167/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Cát Hiệp, huyện Phù Cát. 101
16-12-2014 Quyết định số 4174/QĐ-UBND về việc công nhận xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. 105
16-12-2014 Quyết định số 4175/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. 107
17-12-2014 Quyết định số 4228/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016). 109
18-12-2014 Quyết định số 4252/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, thuộc Sở Y tế để lập đề án bảo vệ môi trường và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định. 118
24,140,875 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner