"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2014 Ngày 22 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2013 Quyết định số 4024/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Vĩnh Thạnh. 04
27-12-2013 Quyết định số 4037/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 12
30-12-2013 Quyết định số 4063/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. 23
10-01-2014 Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bình Định". 28
10-01-2014 Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2014. 34
13-01-2014 Quyết định số 72/QĐ-UBND về việc ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. 49
17-01-2014 Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc công nhận các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2013. 60
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2013 Quyết định số 4094/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường GPMB đối với dự án Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh. 68
06-01-2014 Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc xếp hạng cho Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong. 70
09-01-2014 Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Dự án "Trồng và khai thác rừng sản xuất trên diện tích 9.762,6 ha tại 08 huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Vân Canh, Tây Sơn và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định" của Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn. 71
13-01-2014 Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp trọng tâm của tỉnh Bình Định năm 2014. 74
15-01-2014 Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu học sinh - sinh viên cách mạng tỉnh Bình Định. 80
15-01-2014 Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. 82
15-01-2014 Quyết định số 95/QĐ-UBND về việc điều tiết nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. 84
17-01-2014 Quyết định số 133/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Bình Định. 86
17-01-2014 Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VII năm 2014. 89
20-01-2014 Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Y học tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. 99
15-01-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cân đối cung cầu, bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. 101
16-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 109
24,143,757 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner