"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2014 Ngày 20 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2014 Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh phụ trách và chỉ đạo các địa phương trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. 13
24-01-2014 Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014. 17
24-01-2014 Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013 đối với các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, phải tạm dừng chi. 20
25-01-2014 Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 23
25-01-2014 Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 30
27-01-2014 Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Bình Định. 43
08-02-2014 Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012. 45
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2014 Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đồ án: Quy hoạch Khu đất của Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp Nam Trung Bộ, đất của Công ty Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn và khu đất trống liền kề Quốc lộ 1D, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. 88
24-01-2014 Quyết định số 236/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tài chính, hoạt động năm 2014 Dự án phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP) tỉnh Bình Định. 93
25-01-2014 Quyết định số 260/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tỉnh Bình Định. 96
25-01-2014 Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất phía Đông Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh. 99
08-02-2014 Quyết định số 323/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Y học tỉnh Bình Định. 103
24,098,852 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner