"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2014 Ngày 07 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-02-2014 Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách hội có tính chất đặc thù. 02
08-02-2014 Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014. 05
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2014 Quyết định số 482/QĐ-UBND ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định. 49
04-03-2014 Quyết định số 497/QĐ-UBND về việc thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Bình Định. 54
24,143,634 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner