"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2014 Ngày 10 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-03-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-03-2014 Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc quy định điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 12
25-03-2014 Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc quy định điều kiện học sinh THPT trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. 14
28-03-2014 Quyết định số 803/QĐ-UBND ban hành Quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ khen thưởng Gia đình, Làng, Thôn, Khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh. 16
01-04-2014 Quyết định số 904/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025. 22
01-04-2014 Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù quy định tại Quyết định 186/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2014 Quyết định số 700/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngyày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 35
21-03-2014 Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ II. 45
24-03-2014 Quyết định số 738/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2014. 50
28-03-2014 Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2014 của Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường. 57
01-04-2014 Quyết định số 900/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn kinh phí Trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công để chi cho công tác mộ và nghĩa trang liệt sỹ năm 2014. 65
01-04-2014 Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng. 68
01-04-2014 Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2014 của tỉnh Bình Định. 71
01-04-2014 Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 94
01-04-2014 Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa và Dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH Cấp thoát nước Bình Định. 96
01-04-2014 Quyết định số 915/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Định thành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định. 99
24,143,617 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner