"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2014 Ngày 28 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-04-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2014 Quyết định số 1077/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 28/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định. 09
16-04-2014 Quyết định số 1112/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2014. 22
16-04-2014 Quyết định số 1113/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và Nghị định số 111/2013/NĐ-CP; số 221/2013/NĐ-CP; số 02/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 28
21-04-2014 Quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 34
23-04-2014 Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 53
23-04-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. 72
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2014 Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2014. 74
14-04-2014 Quyết định số 1064/QĐ-UBND về việc phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Hè Thu năm 2014. 88
15-04-2014 Quyết định số 1093/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm Hội nghị và Quảng trường của tỉnh tại thành phố Quy Nhơn. 92
15-04-2014 Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp đào tạo nghề địa phương năm 2014. 98
15-04-2014 Quyết định số 1106/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề năm 2014. 105
18-04-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc di dời tàu thuyền đánh cá, lồng bè nuôi thủy sản và xử lý môi trường tại các bãi tắm trên địa bàn trung tâm thành phố Quy Nhơn. 109
24,189,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner