"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2014 Ngày 14 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-04-2014 Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt của Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 04
29-04-2014 Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc phân công các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành giai đoạn 2011 - 2020. 06
29-04-2014 Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo Lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 7 niên học 2014 - 2016. 10
07-05-2014 Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm chủ yếu chế biến từ nông, lâm, thủy sản và các ngành dịch vụ xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2020. 16
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2014 Quyết định số 1218/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 15 xã thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định. 22
26-04-2014 Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc phân bổ đại biểu cho các đơn vị cử đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ II. 26
26-04-2014 Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng đối tượng được hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2014 của tỉnh Bình Định. 32
26-04-2014 Quyết định số 1246/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020. 34
26-04-2014 Quyết định số 1248/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin cầu lao động năm 2014. 36
28-04-2014 Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đến năm 2025 theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V. 38
28-04-2014 Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn. 43
28-04-2014 Quyết định số 1266/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Nhơn Hội. 48
28-04-2014 Quyết định số 1270/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Dịch vụ - Thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An, thị xã An Nhơn. 72
29-04-2014 Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 78
07-05-2014 Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc phân khai chi tiết nguồn vốn ngân sách tỉnh (từ nguồn vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước) để thực hiện công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (Đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1). 88
07-05-2014 Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2014. 90
07-05-2014 Quyết định số 1413/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bình Định. 94
07-05-2014 Quyết định số 1415/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014. 102
07-05-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Bình Định. 107
24,143,652 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner