"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2014 Ngày 30 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
14-05-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khoáng sản titan các loại. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-05-2014 Quyết định số 1479/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 25
15-05-2014 Quyết định số 1509/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ giữa UBND tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 30
16-05-2014 Quyết định số 1511/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 36
16-05-2014 Quyết định số 1512/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến Bộ Luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 38
16-05-2014 Quyết định số 1513/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2014. 42
21-05-2014 Quyết định số 1580/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2014 - 2016" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 48
22-05-2014 Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030. 57
19-05-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 64
19-05-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. 67
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-05-2014 Quyết định số 1416/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành với Hội Nông dân các cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 72
14-05-2014 Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp năm 2014. 85
16-05-2014 Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định năm 2014. 91
19-05-2014 Quyết định số 1531/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. 105
21-05-2014 Quyết định số 1572/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2013 - 2014. 107
22-05-2014 Quyết định số 1604/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. 108
24,098,827 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner