"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2014 Ngày 25 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-06-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định Giải thưởng Báo chí Bình Định. 03
13-06-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND bổ sung Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-06-2014 Quyết định số 1817/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Miền Trung. 12
06-06-2014 Quyết định số 1843/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
09-06-2014 Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. 32
09-06-2014 Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 41
16-06-2014 Quyết định số 1928/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2020. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-06-2014 Quyết định số 1820/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh Bình Định. 52
05-06-2014 Quyết định số 1834/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. 54
06-06-2014 Quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2014. 64
09-06-2014 Quyết định số 1859/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Định. 80
11-06-2014 Quyết định số 1877/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2014. 92
12-06-2014 Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục và kinh phí triển khai thực hiện các Đề án khuyến công năm 2014 sử dụng từ nguồn kinh phí của địa phương. 94
12-06-2014 Quyết định số 1884/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh. 101
16-06-2014 Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2014 của các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. 107
24,098,878 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner