"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2014 Ngày 03 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-06-2014 Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020. 15
16-06-2014 Quyết định số 1933/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Định. 29
17-06-2014 Quyết định số 1956/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 38
18-06-2014 Quyết định số 1959/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2014 - 2020. 59
18-06-2014 Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Định. 74
19-06-2014 Quyết định số 1999/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 80
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-06-2014 Quyết định số 1929/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V. 85
16-06-2014 Quyết định số 1935/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2014 của 3 huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 91
18-06-2014 Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 103
23-06-2014 Quyết định số 2032/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch, xây dựng và tổ chức, quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định. 111
27-06-2014 Quyết định số 2078/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 114
30-06-2014 Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 118
24,098,850 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner