"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2014 Ngày 18 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định. 04
11-07-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh . 06
04-07-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-06-2014 Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện An Lão. 11
30-06-2014 Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Hoài Ân. 19
30-06-2014 Quyết định số 2092/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Vân Canh. 28
30-06-2014 Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Phù Mỹ. 36
30-06-2014 Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người và gia súc, hỗ trợ chống hạn phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2014. 47
30-06-2014 Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã An Nhơn. 51
01-07-2014 Quyết định số 2124/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 61
14-07-2014 Quyết định số 2233/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cho phép các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở và ban hành Quy định quản lý kiến trúc đối với các lô đất tại dự án Khu dân cư và dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa, TP.Quy Nhơn . 64
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2014 Quyết định số 2082/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định. 74
30-06-2014 Quyết định số 2105/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định. 75
01-07-2014 Quyết định số 2122/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua sắm phục trang và binh khí cho 10 lò võ biểu diễn phục vụ khách tham quan du lịch năm 2014. 87
02-07-2014 Quyết định số 2131/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Định. 90
04-07-2014 Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2014 - 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 94
04-07-2014 Quyết định số 2147/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ tuyến xe buýt Vườn Xoài - Vĩnh Thạnh (T6B) và tuyến Quy Nhơn - Vân Canh (T8) năm 2013 cho Xí nghiệp Xe buýt Quy Nhơn. 97
07-07-2014 Quyết định số 2151/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 99
08-07-2014 Quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Bình Định (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). 105
10-07-2014 Quyết định số 2203/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh. 107
10-07-2014 Quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các điểm thư viện công cộng của tỉnh Bình Định tham gia "Dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam". 112
14-07-2014 Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Hè Thu năm 2014. 115
11-07-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND về quản lý sử dụng công sở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 118
24,098,883 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner