"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2014 Ngày 30 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 04
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 trên địa bàn tỉnh. 09
10-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung mức thu tối đa và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
10-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định. 28
10-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. 39
10-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về đặt tên đường thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ. 48
10-07-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 55
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
04-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 90
04-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách của huyện năm 2013. 95
04-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh vốn và bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2014 từ các nguồn vốn do huyện quản lý. 97
04-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn phân bổ kinh phí diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2014. 103
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 105
10-07-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chủ trương đề nghị công nhận xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn là xã đảo. 111
10-07-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 113
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2014 Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2014. 114
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2014 Quyết định số 2384/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu lấn biển Mũi tấn, thành phố Quy Nhơn. 116
24,098,855 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner