"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2014 Ngày 06 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt tên đường tại thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2014 Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2013. 09
17-07-2014 Quyết định số 2282/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. 15
21-07-2014 Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 trên địa bàn tỉnh. 17
24-07-2014 Quyết định số 2406/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 30
30-07-2014 Quyết định số 2475/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án "Thư viện trường tiểu học và xuất bản sách". 42
15-07-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015. 44
29-07-2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2014 Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí để thực hiện dự án điều tra khảo sát giá đất và xây dựng Bảng giá đất năm 2015. 50
11-07-2014 Quyết định số 2216/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2014. 66
16-07-2014 Quyết định số 2250/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903 - 2007. 69
17-07-2014 Quyết định số 2288/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững - Giai đoạn 2014 - 2020". 74
21-07-2014 Quyết định số 2318/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014. 79
21-07-2014 Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch và dự toán Dự án sản xuất và cung cấp các ấn phẩm văn hóa thông tin phù hợp cho các thiết chế văn hóa, thể thao thuộc các xã khó khăn, xã miền núi, các trường dân tộc nội trú huyện năm 2014. 81
23-07-2014 Quyết định số 2380/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá cước vận chuyển và bốc xếp Ximăng cung cấp cho Chương trình Bê tông giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương năm 2014. 95
30-07-2014 Quyết định số 2463/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2014. 97
31-07-2014 Quyết định số 2481/QĐ-UBND về việc chuyển giao các nguồn vốn "Quỹ quay vòng vệ sinh hộ gia đình" của Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 98
31-07-2014 Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Bình Dương (thôn Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). 100
31-07-2014 Quyết định số 2505/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Phú An (thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). 102
24,188,444 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner