"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2014 Ngày 20 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND về việc bãi bỏ phí thẩm định kết quả đấu thầu. 04
31-07-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 06
11-08-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 14
11-08-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở nhiều hộ ở có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước có phần sử dụng chung trên địa bàn tỉnh. 22
13-08-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu "Làng văn hóa", "Thôn văn hóa", "Khu phố văn hóa"; tiêu chuẩn công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" và tiêu chuẩn công nhận "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2014 Quyết định số 2530/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè trên địa bàn tỉnh Bình Định. 33
12-08-2014 Quyết định số 2636/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, làng khi tham gia học các lớp bồi dưỡng chính quyền cơ sở. 41
12-08-2014 Quyết định số 2637/QĐ-UBND về việc đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2014 đối với Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn. 43
31-07-2014 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý, phối hợp và hỗ trợ việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-07-2014 Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc phân công tạm thời nhiệm vụ đối với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 52
31-07-2014 Quyết định số 2490/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định. 54
31-07-2014 Quyết định số 2499/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Định. 57
04-08-2014 Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu - chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2014. 61
04-08-2014 Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng năm 2013. 71
04-08-2014 Quyết định số 2526/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định. 77
05-08-2014 Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn. 79
06-08-2014 Quyết định số 2539/QĐ-UBND về việc phê duyệt vị trí các điểm đón trả khách tuyến vận tải cố định trên các tuyến Quốc lộ, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định. 84
07-08-2014 Quyết định số 2567/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2014. 88
07-08-2014 Quyết định số 2571/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Di tích chiến thắng Đồi Mười, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 93
07-08-2014 Quyết định số 2575/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh năm 2015. 97
30-07-2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013. 105
12-08-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII năm 2015. 110
24,098,824 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner